توکل

توکل یعنی:

اجازه دادن به خداوند،که خودش تصمیم بگیرد!!!!
تو فقط بخواه وآرزو کن......
اما پیشاپیش شاد باش،و ایمان داشته باش که رویاهایت هم چون بارانی در حال فرو ریختنند.....
پیشاپیش شاد باش و شکر گذار!!!!!
چرا که خداوند نه به قدر رویاها،بلکه به اندازه ایمان و اطمینان توست که می بخشد!!!!!!

/ 0 نظر / 18 بازدید