خدا

رسیدن به خدا

 

عین بازی ” مار پلّه ” است . . 

تا کمی نزدیکش می شویم

نیش می خوریم از گناه و . . .

چندین خانه ، عقبگرد . . .

/ 0 نظر / 30 بازدید