آگاه شدن

تنها چیزی که میتواند تو را متحول و دگرگون ساخته و از بی ارادگی و خواب بیدار کند، آگاه شدن توست. برای متحول شدن از جایی باید شروع کنی که هستی، شروع کردن از جایی که میتوانی باشی مسخره و نادرست است.
/ 0 نظر / 29 بازدید